سفر به مهرآباد

برای زیارت، شما نیازمند یک سری اطلاعات و نحوه سفر به هند هستید. در این قسمت اطلاعات مورد نیاز شما در مورد زمان زیارت، نحوه‌ی سفر به هند و جزئیات آن همراه با اطلاعاتی که دانستن آن بسیار ضروری می‌باشد، آمده است.