تقویم
ژانوبه 2011
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
           

1

بابا نوشتن را کنار گذاشتن (1927) و از 5 ژانویه از تخته الفبا شروع به استفاده نمودند.

سفر مهربابا به مصر در سال 1933

2 3 4

5

مهربابا شروع به استفاده از تخته الفبا نمودند (1927)

بابا 7 حقیقت را دیکته نمودند (1941)

6

7

تولد مهرا مندای مهربابا (1907)

8
9 10

11

مهربابا آرتی بوجاوی را نوشتند (1926)

12

وفات منسری دسای، مندلی مهربابا

13

تولد بائو کالچوری (1927)

14 15

16

اولین تور دور دنیا مهربابا (1932)

اواین تور آندرای بابا (1953)

17

تواد مرشد کامل ، تاج الدین بابا (1861)

18 19 20 21 22

23

شکل گیری حلقه اوتار مهربابا

24 25 26 27 28 29

30

بابا بیان داشتند که

من این بدن نیستم

31

امرتیتی

روزی که مهربابا بدن خود را رها نمودند.

         

رویدادها:

مناسبت‌هایی وجود دارد که عاشقان بابا از تمامی دنیا سعی می‌کنند در آنها شرکت نمایند و از شرایط خاص و انرژی و عشق فراوان اوتار زمان در آن روزها نهایت استفاده را نمایند.
در قسمت رویدادها تنها به مناسبت‌های بزرگ و خاص اوتار مهربابا پرداخته‌ایم.

چت با بائوجی

این امکان وجود دارد که با مندلی اوتار مهربابا چت نمایید و سوالات خود را به ایشان مطرح نمایید تا ایشان پاسخگوی شما عزیزان باشند.

اخبار:

در این قسمت سعی گردیده تا شما را از اخبار بابا دوستان و آنچه که در سنترهای بابا می‌گذرد تا حد امکان مطلع سازیم.