پیام‌های مهربابا
اشتراک گذاری در فیس بوک

مهربابا در طی دوران فعالیت خود پیام‌ها و نکته‌های بسیار ارزنده‌ای را ارایه نمودند که به ذکر تعدادی از آنها می‌پردازیم.

 • خواست من

 • عاشق باید خواست معشوق را به جای آورد. خواست من از عاشقانم از این قرار است:
  1- از مسئولیت‌های خود شانه خالی نکنید.
  2- صادقانه به وظیفه‌های دنیوی خود بپردازید، اما همیشه در خاطر داشته باشید که همه‌ی آنها به بابا تعلق دارد.
  3- وقتی خوشحال هستید، فکر کنید: «بابا می‌خواهد من خوشحال باشم.» وقتی در عذابید، فکر کنید: «بابا می‌خواهد من در عذاب باشم.»
  4- خود را تسلیم هر موقعیتی نمایید و صادقانه و صمیمانه فکر کنید که: «بابا مرا در این موقعیت قرار داده است.»
  5- با این درک که بابا در همه هست، سعی کنید به دیگران کمک و خدمت کنید.
  6- من با قدرت الهی خود به همه می‌گویم که هر که در نفس‌های آخر نام مرا به زبان آورد، نزد من می‌‌آید. اگر از هم‌اکنون مرا به خاطر نسپارید، با فرا رسیدن لحظه‌ی آخر برایتان مشکل خواهد بود که مرا در یاد داشته باشید. باید از هم‌اکنون تکرار نام مرا آغاز کنید؛ حتی اگر روزی یک بار نام مرا ببرید، در لحظه‌ی مرگتان مرا فراموش نخواهید کرد.

چنانچه این پیام را مفید دانستید لطفا از طریق آیکون اشتراک گذاری در فیس بوک در همین صفحه آن را به اشتراک بگذارید.