پیام‌های مهربابا
اشتراک گذاری در فیس بوک

مهربابا در طی دوران فعالیت خود پیام‌ها و نکته‌های بسیار ارزنده‌ای را ارایه نمودند که به ذکر تعدادی از آنها می‌پردازیم.

 • هفت حقیقت مهربابا

 • وجود، عشق، ایثار، کناره گیری، دانش، کنترل و تسلیم

  مهربابا اهمیتی برای فرقه‌های مذهبی، اصول فلسفی، سیستم‌های مسلکی و انجام تشریفات و رسوم دینی قایل نیست بلکه او برای درک هفت حقیقت زیر اهمیت قایل است :
  ۱- تنها وجود حقیقی، هستی خداوند یکتا و واحد است که خود حقیقی هر نفس محدود می‌باشد.
  ۲- تنها عشق حقیقی، محبت برای خداوند لایتناهی است که اشتیاقی شدید برای مشاهده، شناخت و وحدت با این حقیقت یعنی خدا به وجود می‌آورد.
  ۳- تنها ایثار حقیقی، آن است که به دنبال این عشق همه چیز، بدن، فکر، مقام، رفاه و حتی خود زندگی هم فدا گردد.
  ۴- تنها کناره‌گیری حقیقی، آن است که حتی در حین انجام وظایف دنیوی از تمامی افکار و آرزوهای خودخواهانه دوری شود.
  ۵- تنها دانش حقیقی، این دانش است که خداوند در ضمیر افراد خوب و بد، اولیا و گناه‌کاران موجود است. این دانش مستلزم این است که چنانچه موقعیت ایجاب کند به طور مساوی بدون انتظار پاداش به همه کمک کنید و اگر مجبور شدید که در مشاجره‌ای شرکت کنید بدون کوچکترین اثری از دشمنی یا نفرت عمل نمایید. با احساس برادرانه و خواهرانه نسبت به همنوع در خوشبخت نمودن آنها کوشا باشید و با پندار، گفتار و کردار به کسی آزار نرسانید حتی به آنهایی که به شما آزار می‌رسانند.
  ۶- تنها کنترل حقیقی، جلوگیری نفس از غرقه شدن در امیال پست است که تنها راه پاک شدن کامل شخصیت است.
  ۷-تنها تسلیم حقیقی، آن است که سکون توسط هیچ موقعیت نا مساعدی بهم نخورد و فرد در میان همه نوع مشقات با آرامش کامل به مشیت خداوند تسلیم باشد.
Avatar Meher Baba

چنانچه این پیام را مفید دانستید لطفا از طریق آیکون اشتراک گذاری در فیس بوک در همین صفحه آن را به اشتراک بگذارید.