سانحه‌ی اتومبیل

در طی دهه‌ی 1950 مهربابا سه مرتبه به غرب مسافرت کردند و دوباره ارتباط قدیمی خود را با مریدان غربی خود برقرار کرده تا شرایط نیز برای تازه واردینی که می‌خواهند با ایشان ارتباط برقرار کنند مهیا گردد. در طی این ملاقات‌ها مهربابا در مرتل بیچ کارولینای جنوبی و کویینزلند استرالیا که برای ایشان و عاشقان ایشان فراهم گردیده بود اقامت داشتند.
مهربابا حین عبور ا ز اکلاهاما در آمریکا در سال 1952 دچار حادثه‌ی اتومبیل شدند.
در سال 1956 در ساتارای هند دومین سانحه اتومبیل ایشان صورت پذیرفت.
ایشان همیشه توضیح می‌دهند اوتار در همه ظهورهایش باید رنج‌های روحانی و فیزیکی را به خود بپذیرد. ایشان فرمودند که این رنج‌ها را برای رستگاری بشریت تحمل می‌نمایند.